Netz SHIZUOKA Opening Movie

Netz SHIZUOKA 表彰式オープニング動画

2014.02 /// movie

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xthgOd8HWPg